Kometa v červnu 2006

Kometa v červnu 2006

27. června 2006 v 21:30
Je červen roku 2006, máme dovolenou a jdeme navštívit naše staré šachty na Kometě. Prědpokládáme, že od Velikonoc téhož roku, kdy jsem zde byl naposled, v lokalitě nemohli nastat žádné výraznější změny ohledně okolního terénu kolem šachet, snad jen mohli zapracovat propady u Bezedné a u Dvojité. To se bohužel zatím nepotvrdilo, naopak, propad u Bezedné šachty se zdá být zanesen více, než v roce 2005.
Překvapení nás však čekalo u Bezejmenné, kde se na dně obvalu sousední zavalené šachty černal nově otevřený vchod do podzemí. A protože se zdálo, že to není jen tak nějaký slepý propad, tak hezky rychle do auta pro baterku a fotoaparát a pokusit se dostat co nejdále do nového historického podzemí.
Nový vchod do nové šachty
Tak tohle je onen nový vchod na dně obvalu bývalé šachty. Jak je na fotografii patrné, jedná se zde o umělé uvolnění vchodu: hromádka kamení těsně vedle a poté také hromada zeminy nad obvalem (na fotce nezachycena), nám jenom dávají tušit, že se zde někdo velmi činil, aby poodhalil jeden z dalších kousků tajemna, jež Kometa jistě ve svém nitru ještě ukrývá.
Vendy se ponořuje do hlubin Komety
Kamarádka Vendulka se v docela netradičním obleku pro tyto akce spouští do hlubin.
cestou do hlubin
Na tomto snímku ještě netuší, že ji čeká postupné klesání velice nízkou chodbičkou do hloubky, kde se nakonec prostor rozšíří tak, že lze i pohodlně vydechnout.
volnější prostora pod vstupem
Těsně poté, co jsme se propasírovali prozatím dost nízkou vstupní ukloněnou chodbou, se nám konečně objeví volnější prostor. To jsme ale již asi 8 až10 metrů pod povrchem země. Vlevo na snímku jsou zachyceny balvany z úpatí suti, která se nám dolů dostává vedlejším zaneseným vchodem.
suť, zanášející historické podzemí
Materiál který zde v dávné minulosti neměl co dělat. Hlavní prostory jsou z větší části téměř zanesené kamením, které se sem během věků dostalo jednak otevřenými vchody šachet, také však z části i řícením stropů zvětralých chodeb.
jiný pohled v nové šachtě
Pomalu postupujeme v této šachtě dále. Stěny jsou zde nádherně zbarveny. Větší část nových chodeb sleduje zlatonosnou prokřemenělou žílu v ose Bezedná a Bezejmenná. To znamená, že pokud se někdy v budoucnu podaří odstranit veškeré závaly, můžeme očekávat delší horizontální chodbu propojující všechny šachty v této linii.
prozatím neprůlezné pokračování
Jeden z otvorů, který by nás v případě rozšíření dovedl do dalšího pokračování. Tímto směrem by se dalo postupovat k Bezedné šachtě, vzdálené od tohoto bodu asi 40- 50 metrů.
pokračování směrem na Bezejmennou šachtu
Tímto směrem se z této šachty v minulosti postupovalo do Bezejmenné, jež je odtud vzdálená asi 15 metrů. Vlevo na obrázku je nános suti přímo pod dnešním novým vchodem. Naopak, vpravo je viditelný zával z dalšího zavaleného vstupu. Jen tak pro představu, výška chodby je na tomto obrázku asi 80 cm.
pohled do nejnižšího místa šachty
Zde máte možnost nahlédnout do prozatím nejnižšího místa šachty. Šikmo ukloněná chodba zde nesleduje hlavní směr zlatonosné žíly, v níž se nacházejí všechny ostatní vchody podzemních dobývek v této linii ale odbočuje zhruba východním směrem do hloubky. Bohužel, je ukončena také napadaným materiálem, ale vzhledem k bezprostřední blízkosti nám již známých šachet Bezedné i Bezejmenné se dá docela jistě předpokládat zaplavení podzemní vodou těsně pod tímto závalem.
pohled zdola směrem na vstup
Tento obrázek se nám naskytne, pokud pohlédneme v sestupní chodbě směrem vzhůru. Tento prostor ná výšku kolem 50 cm. a je velice šikmo kloněný, takže jsem byl docela rád, když jsem ho měl již za sebou.
To byla prozatím poslední fotografie z této nově otevřené šachty , která poodkryla další nepatrnou část historického podzemního tajemství, jež ve svém nitru bezesporu vrcholek Komety dosud ukrývá. Uvolnění tohoto vchodu je i velice příjemné zjištění toho, že zájem o naše historická důlní díla neopadá a my se v budoucnu můžeme jistě těšit i na další velkolepé objevy. Stálé objevování a bádání je jedna ze základních lidských vlastností, kterou mu nelze upírat. I když je něky spojena s určitým nebezpečím, ale bez toho by člověk nebyl nikdy tam, kde je dnes.
Doufejme jen, že se této nové šachtě nedostane v budoucnosti takové negativní pozornosti razítkářů a od stolu ji neprohlásí za životu nebezpečnou se všemi dalšími s tím spojenými negativními důsledky.
(Protože tato šachta nemá ještě svůj název, proztím ji označuji jako Novou šachtu).
 
 

Reklama