Kde zlatodoly hledat?

Kde zlatodoly hledat?

7. února 2006 v 22:49
Nyní se Vám pokusím stručně vysvětlit, kde asi zmíněnou lokalitu zlatodolů hledat:
Budeme hledat v okolí města Písku v jižních Čechách - v Píseckých Horách.
Písecké Hory jsou proslulé nejen nádhernou přírodou, ale hlavně dávnou hornickou minulostí, kdy zde bylo již počátkem třináctého století otevřeno několik prvních revírů na hlubinnou těžbu zlata.
Hlavním tématem těhto stránek jsou ZLATODOLY KOMETA.

Kde hledat Kometu na mapě? Její vrchol nalezneme přibližně 5 km severozápadně od chladících věží temelínské jaderné elektrárny a 7 km východně od Protivína v jižní části Píseckých hor.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ještě jednou podrobnější mapka s Kometou, ovšem poblíže samotného jejího vrcholu bychom zmíněnou lokalitu hledali asi marně.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kde tedy zlatodoly hledat?
Budeme hledat zde, jak je zakresleno na mapce. Asi jeden kilometr směrem SZZ od vrcholu Komety se nachází její druhý nižší vrcholek (někdy též místně zvaný "Malá Kometa" nebo také "V Šachtách"). Oba vrcholy jsou rozpolceny údolím, kterým vede udržovaná lesní cesta.
A právě Malá Kometa nás tentokráte zajímá.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Z této mapy by již mělo být zcela jasné, kde se poloha zlatodolů nachází.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Přidávám ještě jednu mapu lokality kde jsou vyznačené body, které budou dále podrobněji popisovány.
Podle tohoto plánku se již můžeme v lokalitě částečně orientovat.
Výhodný je zde kompas, GPS, ale také stačí sledovat prohloubené pásy pinek v terénu kde se dříve či později s nějakou otevřenou šachtou setkáme.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pro majitele GPS přijímačů údaje o poloze zlatodolů:

(tato souřadnice platí pro nalezení Bezedné šachty - dále se již snadno orientujeme pohledem přímo v terénu).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(tato souřadnice patří informační tabulce pro turisty na křižovatce lesních cest mezi Všetečí, Těšínovem, Kalištěm a cesty směrem k vrcholu Vysokého Kamýku - místo se jmenuje sedlo u Jana).

Můj tip: Pokud se Vám podaří nalézt tuhle infotabulku o historických zlatodolech, postavte se čelem k ní a jděte rovnou za ní do kopečka mírně doprava. Asi po 100 metrech jste u šachet.

Takhle nějak infotabulka pro turisty vypadá.

Obě tyto souřadnice jsem odečetl pouze z map dostupných na internetu pokud možno co nejpřesněji, nepranýřujte mne -prosím- za případné odchylky.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Oblast Píseckých hor je velmi rozsáhlá, značně členitý terén , množství lesních cest a cestiček , v neposlední řadě nádherná zdejší příroda, to vše nás může nečekaně odpoutat od plánovaného cíle naší cesty - potom zabloudit zde není žádný problém.
Takže pokud budete chtít zbytky těhto středověkých zlatodolů navštívit, rozhodně je nehledejte někde poblíže hlavního vrcholu Komety. Vzdušnou čarou jsou sice nedaleko (asi 1 km. SZZ), ale je to zcela jiný vrcholek. Snad k základní orientaci poslouží výše zobrazené mapky.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tento pohled se nám naskytne, pokud vystoupíme na hlavní vrchol Komety.
Jsme ve výšce 593 metrů nad mořem. Bohužel výhledem do okolní krajiny se moc nepotěšíme, vzrostlý porost nám to nedovolí, pouze na několika málo místech se nám naskytne omezená možnost prohlédnout do dáli.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ještě jeden obrázek nejvyššího bodu.
Nyní soustředíme svůj pohled na severo- západo- západ a vydáme se tímto směrem.
Zpočátku půjdeme po protáhlém zvlněném hřebeni Komety a posléze začneme sestupovat po jejím úbočí až se dostaneme na lesní cestu vedoucí mezi dvěma vrcholy.

....(moje drahá polovička se zde právě netváří právě nadšeně- velice dobře ví že kousek odtud jsou ty zatracené díry do země a že bude zase dlouho sama čekat nahoře.....).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Po krátkém stoupání na protější vrcholek se ocitneme asi zde: Jsme téměř na místě děje, kde ve třináctém až patnáctém století bylo asi neuvěřitelně živo.
Tato fotografie nám asi mnoho informací neposkytne, je téměř tuctová která se dá pořídit kdekoliv jinde v nějakém lese.
Jsme v nadmořské výšce 576,3 metrů na vrcholku Malé Komety. Pokud budeme jen trošinku pozorní, povšimneme si nápadných nerovností okolního terénu.
Ale stačí popojít jen nepatrně směrem jihozápadním a rázem se ocitneme hluboko v naší minulosti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Na těchto obrázcích je již zcela jasné, že se zde jedná o dílo lidských rukou.
Narazíme zde na tři hlavní rovnoběžné řady pinek (bývalých šachet) vzdálených od sebe asi 50 m ( severní je dlouhá asi 350 m, střední více jak 600 m. a jižní 200 m.). Tyto pásy sledují křemennou zlatonosnou žílu ve směrech JZ - SV.
Pozorovat můžeme také vznikající propady do podzemí, sesuvy zeminy z obvalů šachet které pomalu ale vytrvale mizejí kdesi v hlubinách, ale také spatříme i dosud částečně otevřená ústí prastarých historických děl:
Můžeme pozorovat daleko více podrobností, které lze jen velice těžce dokumentovat na několika málo zde uvedených amatérských fotografiích.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Víte že: .....nejhlubší doly na těžbu zlata jsou v jižní Africe, hluboké kolem 3000 metrů ?
 
 

Reklama