Hledání v haldách

Hledání v haldách

6. září 2006 v 17:08
Je téměř konec školních prázdnin, a já jdu opět se svojí sestřenkou Rendou navštívit naše středověké zlatodoly na Kometě. Tentokrát byl ale plán pro tuto akci poněkud jiný, než v minulosti:
1). Vzhledem k delší trase z obce Všeteč až ke zlatodolům, najít kratší cestu a snadněji tak pěšky dopravovat potřebný materiál a vybavení tam i zpět.
2). Tentokráte se nevěnovat historickému podzemí na Kometě, ale pokusit se nalézt v odpadních haldách v okolí šachet pozůstatky související se středověkým hornictvím.
3). Prozkoumat změny na povrchu zlatodolů v místě těžby, vzhledem k erozi a i pokusům umělého uvolňování vchodů zavalených šachet.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jako východisko našich výprav na Kometu jsme si tentokrát vybrali malou osadu Shon, ležící mezi Všetečí a Temelínem. Pohledem na mapu zjišťujeme, že naše cesta k cíli bude právě z tohoto výchozího bodu kratší, a doufáme že i příjemnější, než nová asfaltová komunikace ze Všeteče.
ocesty ke zlatodolům
Na mapce jsou vyznačeny obě naše východiska ke zlatodolům.
naše základna v obci Shon
Na okraji vesničky jsme si našli místo, kde se dalo těsně u lesa zaparkovat. Přímo ideální základna, kde se dalo vzhledem k nedobré předpovědi počasí přespat v automobilu a docela nerušeně připravovat i nějaké ty snídaně a večeře.
cesta ke zlatodolům
Cesta na Kometu z tohoto místa je z turistického hlediska zajímavější, než nová komunikace ze Všeteče, kde se potkáváte nyní ve zvýšené míře s motorovými vozidly.
oběd na Kometě
Na odpadní haldě poblíže Dvojité šachty jsme se s Renatkou utábořili. Před prvním ohledáním změn, které na Kometě mohly nastat za naší delší nepřítomnosti je nutno se řádně posilnit. V tomto případě je to chléb s výbornou slaninou, v čisté přírodě vynikající pochutnání! Zde, k tomuto snímku musím ještě poznamenat jednu tragickou událost, která mě právě na tomto místě za několik málo hodin potká: jediné lahvové pivo, které si tak šetřím, je otevřené a usmívá se na svého pána, zapíchnuté ve svahu haldy. Stačil jen drobný náznak přicházejícího deště, a starostlivá sestřenka přehodila přes všechny naše věci plachtu, na které právě sedí. Základna pivní láhve nemá pro tyto případy ideální rozměry, její horizontální změna polohy pod plachtou dala napít drahocenné tekutiny Kometě. Nebezpečí, jenž vás může na podobných místech potkat je nevyzpytatelné.
před nově objevenou šachtou
První ohledání lokality přineslo jedno velké překvapení. Ve středním pásu šachet, kde se nachází i šachta Dvojitá, se nám v tomto místě otevírá vstup do dalšího podzemí. To znamená, že nám historické zlatodoly už přímo nabízejí pět otevřených vstupů do svého nitra.
těsně před vstupem do neznámé dutiny
Pokusíme se proniknout do neznáma. Těsný vstup vedoucí do hloubky ale naznačuje, že zával nám nedovolí nějaký převratný objev. Ale i sebenepatrnější průnik do tohoto historického podzemí má svoje kouzlo.
vchod z bezprostření blízkosti
Záběr na vchod z bezprostřední blízkosti. Hloubka odhadem asi 5 až 6 metrů, ale již shora to nevypadá na nějaké rozsáhlejší pokračování.
pohled ze dna
Celkem snadno se dostáváme dolů. Cestu nám usnadní i padlý strom, po kterém se dá pohodlně sešplhat.
uvnitř
Tato nová prostora má rozměry zhruba 4x1 metr. Na snímku je vidět zcela jasně dnes už zavalené pokračování chodby dále do systému. Takže můžeme jen doufat, až se někdy v budoucnu napadaný materiál sesedne, nebo až bude postupně splaven dovnitř do útrob podzemních dutin, možná pokročíme zas o kousek dále. Také však můžeme předpokládat, že nějaký fanda tohoto historického podzemí může materiál, uzavírající nám další průnik, ručně odstranit a tím tak jen urychlit otevření dalších volných prostor.
jedna z dalších šachet Komety
Jedna z dalších zdejších zavalených šachet jižní řady. Vracíme se zpět k velké odpadní haldě k Dvojité šachtě. Vzhledem k celému volnému víkendu se nyní pokusíme poodhalit možnost získání historických předmětů mezi hromadou strusky z bývalého pražení zlatonosné rudy, ale také zjistit, do jaké míry jsou zdejší šachty zanesené a možnosti otevření z povrchu.
příprava na průzkum haldy strusky
Zarostlá halda strusky v bezprostřední blízkosti Dvojité. Právě ona se nám zdála nejvhodnější pro zevrubné prozkoumání svého obsahu, jednak pro nálezy samotné strusky hned pod povrchem, dále pak hlášením detektoru na přítomnost kovových předmětů.
hledání předmětů v haldě
Ihned těsně pod travnatým povrchem nalézáme kusy strusky, mezi nimy však také úlomky keramiky různé velikosti. Kovových předmětů je málo a značně zkorodovaných. Mezi tím vším nalézáme i kousky dřevěného uhlí. Nehledáme však tentokrát nijak hluboko, maximálně asi 40 cm.
úlomky keramických nádob z Komety
Část keramických úlomků zde nalezených. Prohledávaná plocha byla asi 2x1 metr a hloubka od 10 do 40 cm. Bylo nalezeno více jak 200 předmětů za jediný den. To by mělo znamenat, že dodnes se na celém území zlatodolů nachází mnoho velice cenného archeologického materiálu, spadajícího datově do hlavního období zdejší těžby, to je 13. až 15. století.
Pár následujících fotografií nám ukáže část nálezů v odpadní haldě.
dna nádob
Dna nádob. Na některých je vidět stopy po vytáčení na hrnčířském kruhu.
hrdla nádob
Hrdla nádob. Některé kousky jsou i lehce zdobeny.
stěny nádob
Stěny nádob. Takto téměř hladkých kousků jsme nalezli více jak 100 kusů.
zdobené stěny nádob
Zdobené stěny nádob. Mnoho se jich nenašlo, převažují hladké stěny, které nesou stopy rýh z hrnčířského kruhu.
struska
Struska z haldy. Té obsahuje tohle prohledávané místo velké množství.
kovové předměty
Kovové předměty z haldy. Byly nalezeny mezi struskou a hliněnými střepy nádob. Převažují různé klínky, vlevo dole je odlomený hrot želízka.
novodobý bordel z okolí šachet
Novodobý bordel. Toho je v lokalitě nejvíce, snadno poznáme podle nálezů, že zde v minulosti působila naše lidová armáda.
Pokusil jsem se také na závěr naší návštěvy zlatodolů zjistit, do jaké míry jsou šachty z povrchu zavaleny a jestli je nějaká možnost a za jakou dobu proniknout do volných podzemních prostor.
ucpané ústí šachty
K pokusu jsem si vybral zavalené ústí šachty asi 30 metrů východně od Dvojité. Tady se dá s ohledem na orientaci volných prostor Dvojité šachty předpokládat, že by se dalo na tyto prostory s povrchu navázat.
pokus na dně obvalu
Dno obvalu šachty bylo velmi zarostlé vegetací. Na nejnižším místě jsem odstranil na ploše asi 1x1 metr bujný porost a veškerou zeminu.
otevírání cesty do podzemí
Daleko jsem se zatím nedostal. V hloubce necelého metru již žádná zemina není v suti obsažena, odstraňujeme již jen kamennou drť. Rychlejšímu postupu uvolňování vchodu bránil sesouvající se materiál z obvalu šachty, a i to, že jsem jej odstraňoval pouze holýma rukama. Pokračování této akce tím pádem odloženo na příště.
nález
Na zpáteční cestě z Komety jsme učinili ještě jeden skvělý nález. Hřibů v okolí starých šachet bylo nadprůměrně, ovšem nebyl na ně tentokrát čas a nebyl ani nikdo, kdo by je hledal. Takže jsme nakonec dali zavděk jen pár kouskům, nalezeným přímo u cesty zpět.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na samotný závěr k této naší výpravě bych chtěl jen dodat, že území zlatodolů před námi dosud ukrývá ještě mnohá tajemství ve svém podzemí a také v historickém materiálu, který lze nalézt téměř všude v okolí bývalých šachet.
nálezy z Komety
 
 

Reklama