Představujeme Kometu

30. listopadu 2014 v 19:22 |  Představujeme Kometu
DOBRÝ DEN,
vítám zde všechny čtenáře, kteří se chtějí pokochat několika obrázky a několika článečky o našem historickém podzemí z oblasti těžby zlata.
Jde o zajímavou lokalitu v jižních Ćechách z oblasti Píseckých hor, která je zde na internetu celkem opomíjená ale která si z hlediska historie dolování drahých kovů v České republice zasluhuje mnohem větší pozornost.
Co dnes o těžbě na hoře Kometa víme?
Dnes je především díky archeologickému průzkumu dané lokality celkem věrohodně prokázáno že zde hloubková těžba zlatonosných křemenných žil probíhala již od třináctého století a svého vrcholu dosáhla ve století patnáctém. Pro náročnost a především malou výtěžnost a celkovou vyčerpanost ložiska byla těžba na Kometě během patnáctého století postupně ukončena.
Horníci lokalitu opustili, vše ponecháno v původním stavu - těžba nebyla již nikdy obnovena.
Proto zde máme stále možnost nadále zkoumat toto unikátní dílo do kterého nebylo lidskou rukou zasahováno od středověku.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokud si budete chtít prohlédnout tyto stránečky, KLIKEJTE NA JEDNOTLIVÉ RUBRIKY VLEVO!!!
Nějak mi tento blog přestal fungovat ku obrazu mému, takže stačí jen klikat na položky vlevo, jo?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Kometa v říjnu 2006

5. října 2006 v 21:24 |  Kometa v říjnu 2006
Ani jsem netušil, že se po tak krátké pauze na Kometu znovu podívám!
Tentokrát mě ale překvapila moje tetička Anička z Ostravy, když neprotestovala a souhlasila, že by se také jednou ráda podívala na ty ďoury do země, kam se mnou často jezdí její dcerka Renda. Nelze její skromné přání nesplnit. Ostatně, tetička také trávila své dětství a mládí v nedalekém Újezdě, ale mám takový pocit, že zde byla nyní poprvé v životě.
Výchozím bodem byl i pro tentokrát zvolen samý okraj nepatrné osady Shon. Cílem vycházky ke zlatodolům bylo tentokrát jen tetince tohle zajímavé místo přiblížit a snad se také povede nějaká zajímavá fotka, která zde ještě chybí.
přicházíme na Kometu
Zarostlý svah Komety kousek před Bezednou šachtou. Manželka s tetou mají co dělat, aby ve vysoké lesní trávě a ve svahu, postupovaly pomalu k našemu cíli.
nad Bezednou jámou
Nad Bezednou stojí Zuzana s maminkou Rendy. Obě dvě projevily dost odvahy, když se rozhodly zapózovat nad "bezednou hlubinou", spoléhajíce na pevnost krycí armatury.
vchod Nové šachty
Vchod do Nové šachty zůstal od naší poslední návštěvy beze změn. Dovnitř do podzemí jsem se tentokráte nepodíval, ale podle vyneseného materiálu na povrchu se nedají předpokládat nějaké větší změny.
pokusy o otevření zavaleného vchodu šachty
V severním pásu bývalých šachet nelze přehlédnout několik pokusů o umělé otevření vchodů do podzemí. Podobných obrázků zde můžeme spatřit hned několik, zatím však byla úspěšně otevřena pouze výše popsaná Nová šachta.
otevřený vchod jižní řady šachet
Také otevřený vchod v jižní řadě šachet zůstal prozatím beze změn. Zde by se dala předpokládat po uvolnění závalu značná hloubka bez zatopení spodní vodou- vchod má oproti nám známým zatopeným šachtám poměrně vysokou polohu, nalezneme jej poblíže vrcholku Komety.
skalní most nad Dvojitou šachtou
Skalní most nad Dvojitou- foceno nad severním vchodem. Protilehlým vchodem jsme vždy do podzemí sestupovali. Nyní si můžeme podobný obrázek pořídit, pokud prostrčíme fotoaparát skrze krycí mříž.
halda strusky poblíže Dvojité šachty
Halda strusky, kde jsme s Renatou v srpnu hledali nějaký ten materiál, jenž by zde mohl po středověkých hornících zůstat. Jak je vidět z obrázku, již se zde také někdo jiný činil po nás.
těsně pod vrcholkem Komety
Jdeme pomalu zpět k autu. Těsně pod vrcholkem Komety procházíme kolem několika nejvýše položených šachet.
pozůstatky po středověké těžbě asi kilometr pod Kometou
Asi tak na poloviční cestě mezi Kometou a osadou Shon, kde parkujeme, jsou v lese k vidění další pozůstatky po důlní činnosti. Sice ne už v takovém rozsahu, ale podobných obrázků se nám v této oblasti Píseckých hor naskytne hned několik. Těžba zlata zde v minulosti byla vemi rozsáhlá.
pozůstatky po středověkém dolování asi kilometr severovýchodně pod vrcholkem Komety
Další podobné místo, jen o kousek dál. V těhto nízkých polohách však už nelze předpokládat zachovalé podzemní dutiny.

Hledání v haldách

6. září 2006 v 17:08 |  Hledání v haldách
Je téměř konec školních prázdnin, a já jdu opět se svojí sestřenkou Rendou navštívit naše středověké zlatodoly na Kometě. Tentokrát byl ale plán pro tuto akci poněkud jiný, než v minulosti:
1). Vzhledem k delší trase z obce Všeteč až ke zlatodolům, najít kratší cestu a snadněji tak pěšky dopravovat potřebný materiál a vybavení tam i zpět.
2). Tentokráte se nevěnovat historickému podzemí na Kometě, ale pokusit se nalézt v odpadních haldách v okolí šachet pozůstatky související se středověkým hornictvím.
3). Prozkoumat změny na povrchu zlatodolů v místě těžby, vzhledem k erozi a i pokusům umělého uvolňování vchodů zavalených šachet.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jako východisko našich výprav na Kometu jsme si tentokrát vybrali malou osadu Shon, ležící mezi Všetečí a Temelínem. Pohledem na mapu zjišťujeme, že naše cesta k cíli bude právě z tohoto výchozího bodu kratší, a doufáme že i příjemnější, než nová asfaltová komunikace ze Všeteče.
ocesty ke zlatodolům
Na mapce jsou vyznačeny obě naše východiska ke zlatodolům.
naše základna v obci Shon
Na okraji vesničky jsme si našli místo, kde se dalo těsně u lesa zaparkovat. Přímo ideální základna, kde se dalo vzhledem k nedobré předpovědi počasí přespat v automobilu a docela nerušeně připravovat i nějaké ty snídaně a večeře.
cesta ke zlatodolům
Cesta na Kometu z tohoto místa je z turistického hlediska zajímavější, než nová komunikace ze Všeteče, kde se potkáváte nyní ve zvýšené míře s motorovými vozidly.
oběd na Kometě
Na odpadní haldě poblíže Dvojité šachty jsme se s Renatkou utábořili. Před prvním ohledáním změn, které na Kometě mohly nastat za naší delší nepřítomnosti je nutno se řádně posilnit. V tomto případě je to chléb s výbornou slaninou, v čisté přírodě vynikající pochutnání! Zde, k tomuto snímku musím ještě poznamenat jednu tragickou událost, která mě právě na tomto místě za několik málo hodin potká: jediné lahvové pivo, které si tak šetřím, je otevřené a usmívá se na svého pána, zapíchnuté ve svahu haldy. Stačil jen drobný náznak přicházejícího deště, a starostlivá sestřenka přehodila přes všechny naše věci plachtu, na které právě sedí. Základna pivní láhve nemá pro tyto případy ideální rozměry, její horizontální změna polohy pod plachtou dala napít drahocenné tekutiny Kometě. Nebezpečí, jenž vás může na podobných místech potkat je nevyzpytatelné.
před nově objevenou šachtou
První ohledání lokality přineslo jedno velké překvapení. Ve středním pásu šachet, kde se nachází i šachta Dvojitá, se nám v tomto místě otevírá vstup do dalšího podzemí. To znamená, že nám historické zlatodoly už přímo nabízejí pět otevřených vstupů do svého nitra.
těsně před vstupem do neznámé dutiny
Pokusíme se proniknout do neznáma. Těsný vstup vedoucí do hloubky ale naznačuje, že zával nám nedovolí nějaký převratný objev. Ale i sebenepatrnější průnik do tohoto historického podzemí má svoje kouzlo.
vchod z bezprostření blízkosti
Záběr na vchod z bezprostřední blízkosti. Hloubka odhadem asi 5 až 6 metrů, ale již shora to nevypadá na nějaké rozsáhlejší pokračování.
pohled ze dna
Celkem snadno se dostáváme dolů. Cestu nám usnadní i padlý strom, po kterém se dá pohodlně sešplhat.
uvnitř
Tato nová prostora má rozměry zhruba 4x1 metr. Na snímku je vidět zcela jasně dnes už zavalené pokračování chodby dále do systému. Takže můžeme jen doufat, až se někdy v budoucnu napadaný materiál sesedne, nebo až bude postupně splaven dovnitř do útrob podzemních dutin, možná pokročíme zas o kousek dále. Také však můžeme předpokládat, že nějaký fanda tohoto historického podzemí může materiál, uzavírající nám další průnik, ručně odstranit a tím tak jen urychlit otevření dalších volných prostor.
jedna z dalších šachet Komety
Jedna z dalších zdejších zavalených šachet jižní řady. Vracíme se zpět k velké odpadní haldě k Dvojité šachtě. Vzhledem k celému volnému víkendu se nyní pokusíme poodhalit možnost získání historických předmětů mezi hromadou strusky z bývalého pražení zlatonosné rudy, ale také zjistit, do jaké míry jsou zdejší šachty zanesené a možnosti otevření z povrchu.
příprava na průzkum haldy strusky
Zarostlá halda strusky v bezprostřední blízkosti Dvojité. Právě ona se nám zdála nejvhodnější pro zevrubné prozkoumání svého obsahu, jednak pro nálezy samotné strusky hned pod povrchem, dále pak hlášením detektoru na přítomnost kovových předmětů.
hledání předmětů v haldě
Ihned těsně pod travnatým povrchem nalézáme kusy strusky, mezi nimy však také úlomky keramiky různé velikosti. Kovových předmětů je málo a značně zkorodovaných. Mezi tím vším nalézáme i kousky dřevěného uhlí. Nehledáme však tentokrát nijak hluboko, maximálně asi 40 cm.
úlomky keramických nádob z Komety
Část keramických úlomků zde nalezených. Prohledávaná plocha byla asi 2x1 metr a hloubka od 10 do 40 cm. Bylo nalezeno více jak 200 předmětů za jediný den. To by mělo znamenat, že dodnes se na celém území zlatodolů nachází mnoho velice cenného archeologického materiálu, spadajícího datově do hlavního období zdejší těžby, to je 13. až 15. století.
Pár následujících fotografií nám ukáže část nálezů v odpadní haldě.
dna nádob
Dna nádob. Na některých je vidět stopy po vytáčení na hrnčířském kruhu.
hrdla nádob
Hrdla nádob. Některé kousky jsou i lehce zdobeny.
stěny nádob
Stěny nádob. Takto téměř hladkých kousků jsme nalezli více jak 100 kusů.
zdobené stěny nádob
Zdobené stěny nádob. Mnoho se jich nenašlo, převažují hladké stěny, které nesou stopy rýh z hrnčířského kruhu.
struska
Struska z haldy. Té obsahuje tohle prohledávané místo velké množství.
kovové předměty
Kovové předměty z haldy. Byly nalezeny mezi struskou a hliněnými střepy nádob. Převažují různé klínky, vlevo dole je odlomený hrot želízka.
novodobý bordel z okolí šachet
Novodobý bordel. Toho je v lokalitě nejvíce, snadno poznáme podle nálezů, že zde v minulosti působila naše lidová armáda.
Pokusil jsem se také na závěr naší návštěvy zlatodolů zjistit, do jaké míry jsou šachty z povrchu zavaleny a jestli je nějaká možnost a za jakou dobu proniknout do volných podzemních prostor.
ucpané ústí šachty
K pokusu jsem si vybral zavalené ústí šachty asi 30 metrů východně od Dvojité. Tady se dá s ohledem na orientaci volných prostor Dvojité šachty předpokládat, že by se dalo na tyto prostory s povrchu navázat.
pokus na dně obvalu
Dno obvalu šachty bylo velmi zarostlé vegetací. Na nejnižším místě jsem odstranil na ploše asi 1x1 metr bujný porost a veškerou zeminu.
otevírání cesty do podzemí
Daleko jsem se zatím nedostal. V hloubce necelého metru již žádná zemina není v suti obsažena, odstraňujeme již jen kamennou drť. Rychlejšímu postupu uvolňování vchodu bránil sesouvající se materiál z obvalu šachty, a i to, že jsem jej odstraňoval pouze holýma rukama. Pokračování této akce tím pádem odloženo na příště.
nález
Na zpáteční cestě z Komety jsme učinili ještě jeden skvělý nález. Hřibů v okolí starých šachet bylo nadprůměrně, ovšem nebyl na ně tentokrát čas a nebyl ani nikdo, kdo by je hledal. Takže jsme nakonec dali zavděk jen pár kouskům, nalezeným přímo u cesty zpět.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na samotný závěr k této naší výpravě bych chtěl jen dodat, že území zlatodolů před námi dosud ukrývá ještě mnohá tajemství ve svém podzemí a také v historickém materiálu, který lze nalézt téměř všude v okolí bývalých šachet.
nálezy z Komety
 


Kašperskohorský revír

18. července 2006 v 23:54 |  Kašperskohorský revír
Oblast Kašperských Hor je známa jako jedno z prvních nalezišť zlata v Čechách.
Drahý žlutý kov sem přilákal keltské kmeny už kolem pol. 1. tisíciletí před Kristem. Založení původní hornické osady je spjato s počátky hlubinné těžby. Kašperské Hory se staly od dob Jana Lucemburského svobodným horním městem, později povýšeným na královské, centrem nejvýznamějšího zlatonosného revíru Českého království v době předhusitské.
Revír zahrnoval území dlouhé cca 10 km (mezi horami Ždánov a Křemelná) v šíři 2-3 km. Jeho jádro leží nad údolím Zlatého potoka. Ve středověku bylo v provozu téměř 40 dolů a šachet. Dolovalo se i přímo ve městě, pod náměstím i ulicemi.
V době největší prosperity pracovalo v revíru kolem 300 střeodvěkých zlatorudných mlýnů. Mlecí kameny jsou umístěny na náměstí u městského kostela sv. Markéty. Zlato se zde těžilo do počátku 20 století.
Nejnovější kapitolou zlatokopecké historie je geologický průzkum prováděný od 80. let a provoz štoly Naděje.
Kašperské Hory
Kašperským Horám jsem věnoval část své dovolené v roce 2006. Příliž velkým lákadlem pro mě bylo hlavně zdejší historické podzemí a nádherná šumavská krajina. Místní zlatorudný revír je však natolik rozsáhlý, že během tak krátkého času, který jsem měl k dispozici se nic detajlnějšího podniknout nedalo. Ale i to málo stálo za to.
historický mlecí kámen
Na náměstí u kotela sv. Markéty se poprvé můžeme setkat s pozůstatky důlní činností v této oblasti. Ozdobná skalka je zde vystavěna ze starých mlecích kamenů, kde jsou dodnes dobře patrné kruhové rýhy po rozemílání zlatonosné rudy.
mlecí kámen
Zde vystavený jiný mlecí kámen. V pravo nad ním jsou do kamene vytesané misky pro amalgamaci zlata pomocí rtuti. Rtuť na sebe vázala čisté zlato z rozemleté rudy a poté se filtrováním např. přez kůži od zlata oddělovala a dala znovu použít.
turistické východisko značených cest
U téhož kostela, ale z druhé strany si u turistického rozcestníku vybereme jednu z mnoha zajímavých tras po okolí. Tentokrát volíme naučnou stezku "Cestou zlatokopů", která nám slibuje navštívit nejzajímavější místa související s těžbou zlata.
vchod do jedné z mnoha štol
Již po několika minutách chůze po naučné stezce narazíme na první historickou štolu. Téměř všechny štoly, se kterými se na naší vycházce setkáme, mají stejný uniformovaný vstupní portál. Podstatné však je, že v době naší návštěvy byla většina z nich odemčena.
uvnitř štoly
Jsme uvnitř jedné ze starých štol v údolí Zlatého potoka. Podzemní prostory jsou zde většinou oprostěny od devastujícího množství suti než je tomu například na Kometě. Chodby jsou zde raženy v úbočí svahu a mají převážně horizontální průběh.
jedna z dalších chodeb
Jedno z dalších míst v zdejším podzemí.
vracíme se zpět
Vracíme se zpět na denní světlo.
mohutný vchod do krátké štoly
Poněkud výše ve svahu nad stezkou nás láká k nahlédnutí mohutný portál další chodby. Za prohlídku určitě stojí, ale svoji délkou kolem 5 metrů nijak neoslní.nabíráme usazeniny dna Zlatého potoka
Zde na tomto snímku "rýžujeme zlato". Samozřejmě se o žádné zlato nejedná, ale sbíráme usazeniny v proudu Zlatého potoka. Rozbor získaných vzorků nám zkrátí dlouhé zimní večery. Ale, co kdyby?
Stojíme před další historickou štolou
Tak tahle štola se kterou se na naučné stezce můžeme setkat, nám zcela jistě vyrazí dech z těla. Rozlehlé dílo se dvěma vchody a dvěma okny, podzemním jezerem i tajemným pokračováním kamsi dále nás donutí udělat delší přestávku na naší cestě a pokusit se alespoň prozkoumat tu část, na kterou nám naše skromné vybavení bude stačit.
nádherné dílo
Tohle je přímo ukázková chodba. Připomíná nám spíše jeskyni, stačí se však poněkud blíže podívat na stěny a stopy po středověkých nástrojích nás nenechají na pochybách, kdože tuto nádheru vytvořil.
chodba s oknem a jezerem
Tohle staré dílo je poměrně rozlehlé, větší plochu dna však zaujímá nehluboké jezero. Chce-li se nám brodit chladnou vodou, můžeme postupovat dále od zamřížovaného vchodu. Zde v poněkud větších tmavých prostorách se začíná projevovat na snímcích moje nedokonalá technika. Blesk kompaktního fotoaparátu velice nedostatečně osvětluje tuto velkolepou scénu. Ovšem, takováto fotografie na nás zapůsobí mnohem realitněji, protože takhle nějak asi vidíme podzemní prostory na vlastní oči, pokud jsme vyzbrojeni jen obyčejnou svítilnou.
pohled ze zadní části chodby
Pohled ze zadní části této zajímavé chodby. Zamřížované vchody jsou zde čtyři, jeden však byl naštěstí otevřen.
pohled do jedné s postranních chodbiček
Touto chodbou nad jezerem se dostaneme ke čtvrtému vchodu.
uzamknutý vchod
Tak to je ona těsně před východem. Malé mělké jezírko podzemní vody přidává této chodbě na kráse.
celkový pohled na toto důlní dílo
Ještě si dovolme celkový pohled na toto zajímavé důlní dílo zvenčí. Pokračujeme dále po naučné stezce a další chodba na nás čeká už asi po 100 metrech.
prolomené okno do sousední chodby
Vchod další chodby zde nezobrazuji, jsou si všechny víceméně podobné. Vnitřek je již zajímavější. Na této fotografii je vidět prolomené okno do těsně vedle ležící souběžné chodby.
cestou do nitra země
Paralelní postranní chodbou se nám podaří obejít podzemní jezírko. To je asi 4 m. vlevo pod námi. Když jsem cestu tímto podzemím podnikal, na povrchu panovala extrémní vedra. Zde však bylo tak chladno a vlhko, že můj aparát byl zcela orosen. To mělo bohužel za následek, že nejzajímavější fotky z nějvětší hloubky zde jaksi nevyšly.
vlevo dole pod námi je jezírko podzemní vody
Pohlédneme-li pod sebe, spatříme souběžnou zatopenou chodbu. My se však budeme držet poněkud výše a pomalu postupovat dále a snažit se jezírko obejít.
odbočka z hlavního směru
Jedna z odboček do nižšího zatopeného patra. Celková délka této štoly je více jak 100 metrů. Poněkud dále od hlavního vchodu se setkáme s další podzemní vodou, kde lze osvítit pokračování dále do hloubky.
šachta na Liščím vrchu
Vracíme se pomalu zpět do Kašperských Hor, když tu náhle narazíme na další velice zajímavé důlní dílo. Je to šachta na Liščím vrchu, na povrch otevřená čtyřmi vchody. Po ruce je pouze svítilna a foťák a nedostatek času. Tak se musím pokusit slézt alespoň kousek dolů a něco vyfotit. Kdoví, kdy se sem zase dostanu.
v šachtě na Liščím vrchu
Pohodlně se dá vstoupit bez zajištění. Chodba dole pokračuje dále úklonem do hloubky.
pohled ze dna vzhůru
Podíváme-li se vzhůru za dna, naskytne se nám úchvatný pohled. Něco podobného můžeme spatřit na Macoše v Moravském krasu, ovšem nelze brát v úvahu rozměry přírodního a umělého díla.
Je již skoro večer a tak není čas pokračovat v dalších objevech. Čeká nás ještě pěší cesta do Kašperek a potom ještě přesun do nedalekého Zdíkova. Jistě bude zato stát v budoucnu se na tato krásná místa opět vrátit, ale naplánovat si více volna. Množství zdejších pozůstatků středověkého dolování zlata se nedá v žádném případě projít jen v několika dnech.
hrad Kašperk- dominanta Kašperských Hor
Poslední den dovolené navštěvujeme zdejší dominantu. Královský hrad Kašperk majestátně z výšin dohlíží dodnes na své svěřené území, které měl vždy chránit. Jak se zdá, svůj úkol splnil....

Kometa v červnu 2006

27. června 2006 v 21:30 |  Kometa v červnu 2006
Je červen roku 2006, máme dovolenou a jdeme navštívit naše staré šachty na Kometě. Prědpokládáme, že od Velikonoc téhož roku, kdy jsem zde byl naposled, v lokalitě nemohli nastat žádné výraznější změny ohledně okolního terénu kolem šachet, snad jen mohli zapracovat propady u Bezedné a u Dvojité. To se bohužel zatím nepotvrdilo, naopak, propad u Bezedné šachty se zdá být zanesen více, než v roce 2005.
Překvapení nás však čekalo u Bezejmenné, kde se na dně obvalu sousední zavalené šachty černal nově otevřený vchod do podzemí. A protože se zdálo, že to není jen tak nějaký slepý propad, tak hezky rychle do auta pro baterku a fotoaparát a pokusit se dostat co nejdále do nového historického podzemí.
Nový vchod do nové šachty
Tak tohle je onen nový vchod na dně obvalu bývalé šachty. Jak je na fotografii patrné, jedná se zde o umělé uvolnění vchodu: hromádka kamení těsně vedle a poté také hromada zeminy nad obvalem (na fotce nezachycena), nám jenom dávají tušit, že se zde někdo velmi činil, aby poodhalil jeden z dalších kousků tajemna, jež Kometa jistě ve svém nitru ještě ukrývá.
Vendy se ponořuje do hlubin Komety
Kamarádka Vendulka se v docela netradičním obleku pro tyto akce spouští do hlubin.
cestou do hlubin
Na tomto snímku ještě netuší, že ji čeká postupné klesání velice nízkou chodbičkou do hloubky, kde se nakonec prostor rozšíří tak, že lze i pohodlně vydechnout.
volnější prostora pod vstupem
Těsně poté, co jsme se propasírovali prozatím dost nízkou vstupní ukloněnou chodbou, se nám konečně objeví volnější prostor. To jsme ale již asi 8 až10 metrů pod povrchem země. Vlevo na snímku jsou zachyceny balvany z úpatí suti, která se nám dolů dostává vedlejším zaneseným vchodem.
suť, zanášející historické podzemí
Materiál který zde v dávné minulosti neměl co dělat. Hlavní prostory jsou z větší části téměř zanesené kamením, které se sem během věků dostalo jednak otevřenými vchody šachet, také však z části i řícením stropů zvětralých chodeb.
jiný pohled v nové šachtě
Pomalu postupujeme v této šachtě dále. Stěny jsou zde nádherně zbarveny. Větší část nových chodeb sleduje zlatonosnou prokřemenělou žílu v ose Bezedná a Bezejmenná. To znamená, že pokud se někdy v budoucnu podaří odstranit veškeré závaly, můžeme očekávat delší horizontální chodbu propojující všechny šachty v této linii.
prozatím neprůlezné pokračování
Jeden z otvorů, který by nás v případě rozšíření dovedl do dalšího pokračování. Tímto směrem by se dalo postupovat k Bezedné šachtě, vzdálené od tohoto bodu asi 40- 50 metrů.
pokračování směrem na Bezejmennou šachtu
Tímto směrem se z této šachty v minulosti postupovalo do Bezejmenné, jež je odtud vzdálená asi 15 metrů. Vlevo na obrázku je nános suti přímo pod dnešním novým vchodem. Naopak, vpravo je viditelný zával z dalšího zavaleného vstupu. Jen tak pro představu, výška chodby je na tomto obrázku asi 80 cm.
pohled do nejnižšího místa šachty
Zde máte možnost nahlédnout do prozatím nejnižšího místa šachty. Šikmo ukloněná chodba zde nesleduje hlavní směr zlatonosné žíly, v níž se nacházejí všechny ostatní vchody podzemních dobývek v této linii ale odbočuje zhruba východním směrem do hloubky. Bohužel, je ukončena také napadaným materiálem, ale vzhledem k bezprostřední blízkosti nám již známých šachet Bezedné i Bezejmenné se dá docela jistě předpokládat zaplavení podzemní vodou těsně pod tímto závalem.
pohled zdola směrem na vstup
Tento obrázek se nám naskytne, pokud pohlédneme v sestupní chodbě směrem vzhůru. Tento prostor ná výšku kolem 50 cm. a je velice šikmo kloněný, takže jsem byl docela rád, když jsem ho měl již za sebou.
To byla prozatím poslední fotografie z této nově otevřené šachty , která poodkryla další nepatrnou část historického podzemního tajemství, jež ve svém nitru bezesporu vrcholek Komety dosud ukrývá. Uvolnění tohoto vchodu je i velice příjemné zjištění toho, že zájem o naše historická důlní díla neopadá a my se v budoucnu můžeme jistě těšit i na další velkolepé objevy. Stálé objevování a bádání je jedna ze základních lidských vlastností, kterou mu nelze upírat. I když je něky spojena s určitým nebezpečím, ale bez toho by člověk nebyl nikdy tam, kde je dnes.
Doufejme jen, že se této nové šachtě nedostane v budoucnosti takové negativní pozornosti razítkářů a od stolu ji neprohlásí za životu nebezpečnou se všemi dalšími s tím spojenými negativními důsledky.
(Protože tato šachta nemá ještě svůj název, proztím ji označuji jako Novou šachtu).

Další články